Smykus, teksty z lutego 2010 roku

1 tekst z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Smy­kus.

Dlacze­go, sko­ro jest nas tak wielu ludzie wciąż są samotni? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 lutego 2010, 19:25
Smykus

Głupia marzycielka !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smykus

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność