Smykus, teksty z lutego 2011 roku

1 tekst z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Smy­kus.

Jeśli będziesz przychodził przykłado­wo o czwartej,
zacznę być szczęśli­wa już od trzeciej.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 lutego 2011, 21:14
Smykus

Głupia marzycielka !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smykus

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność