Smykus, teksty z października 2009 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2009 ro­ku – auto­rem jest Smy­kus.

Napisał:
- Ty mnie wca­le nie zauważasz !
I do­dał jeszcze smutną buźkę...
A gdy później ja przechodziłam obok niego...
Na­wet nie spoj­rzał ! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 października 2009, 22:19

Moim skar­bem jest szczęście,
Gdzieś tam jest...
I kiedyś na pew­no je od­najdę ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 października 2009, 21:48

Te­raz wiem, że nie jes­teś bajką,
A sny można tyl­ko mieć we śnie.
I życze­nia do gwiaz­dy po pros­tu się nie spełniają,
Bo te­raz na­wet ja mogę powiedzieć,
Że po­myliłam uczu­cia z prawdą,
Bo lu­biłam widok,
Kiedy byłam Ja i Ty. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 października 2009, 20:20

Kiedyś byłam inna...
Sa­ma nie wiem jaka!
Tak dużo się zmieniło,
Jest całkiem inaczej niż to so­bie wyobrażałam!
Czemu?
Nie wiem...
Nikt te­go nie wie!
Te­raz nie boję się prawdy,
Nie boję się łez...
Boję się je­dynie sa­mot­ności!
Tyl­ko tego... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 października 2009, 22:43

Cier­pienie to wiel­ka ta­jem­ni­ca. Trud­no wytłumaczyć so­bie je­go sens, trud­no je zro­zumieć. Zwyk­le nie wiemy, jak się zacho­wać wo­bec tych, których dot­knęło cier­pienie. Ludzie, którzy przeszli przez ja­kieś głębo­kie cier­pienie często twierdzą, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 października 2009, 17:18
Smykus

Głupia marzycielka !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smykus

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność