Smykus, myśli

33 teksty (myśli) – auto­rem jest Smy­kus.

Jeśli będziesz przychodził przykłado­wo o czwartej,
zacznę być szczęśli­wa już od trzeciej.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 lutego 2011, 21:14

Każdy człowiek chce być w życiu szczęśli­wy. Nie ma na świecie człowieka, który po­wie­działby; chcę być nie­szczęśli­wy, nie chcę wal­czyć o swo­je szczęście. Czym jest szczęście, co to znaczy być szczęśli­wym? Każdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 stycznia 2011, 20:48

Mój umysł jest nieobecny.
Ob­ra­cam się dookoła,
I głębo­ko w środku.
Mo­je łzy toną,
Gu­bię opanowanie,
Co się stało?
Jes­tem zbłąka­na przez miłość..
To jest co czuje. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 lipca 2010, 21:27

Miłość jest po pros­tu da­lekim marzeniem.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 lipca 2010, 20:43

Gdy spo­tykasz te­go jedynego,
Two­je ser­ce mięknie,
a wy­powie­dziane przez Ciebie "kocham"...
jest pew­niej­sze niż kon­to w szwaj­car­skim banku. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 lipca 2010, 13:35

W fa­zie zauroczenia,
Zaw­sze znaj­dziesz powód,
Aby ta oso­ba była Twoja. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 czerwca 2010, 21:00

Ktoś kto wypełnia.
Całą duszę,
Całe życie,
Cały świat. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 czerwca 2010, 21:53

Kręci się cały dzień,
Z głową w chmurach.

Mu­si być zakochana. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2010, 13:31

To cze­go wciąż szukamy,
Jest od daw­na w sa­mych Nas. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 czerwca 2010, 12:47

W świecie kłamstw,
Ty jes­teś prawdą. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 31 maja 2010, 16:13
Smykus

Głupia marzycielka !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smykus

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność