Smykus, opowiadania

1 tekst (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Smy­kus.

* * *

Gdy za­mykam oczy,
Zag­ry­zam dolną wargę,
I lek­ko się uśmiecham.
Czu­je twój od­dech na szyi,
Czu­je jak lek­ko do­tykasz dłońmi mo­je dłonie.
Po­woli się odwracam,
Ot­wieram oczy,
Ty pat­rzysz na mnie z lek­kim uśmiechem,
Two­je dłonie po­woli do­tykają mo­jej twarzy...

...

A ciąg dal­szy zacho­wam dla siebie :] 

opowiadanie • 22 marca 2010, 15:04
Smykus

Głupia marzycielka !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smykus

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność